Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Jarola Sales B.V.[1] de “verwerker” van de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen overeenkomstig deze Privacyverklaring, zet zich in om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring worden de stappen uiteengezet die wij ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u een bezoek brengt aan of gebruikmaakt van onze websites of wanneer u contact opneemt met ons, telefonisch, per mail of via onze accountmanagers. Wij beschrijven hoe wij persoonlijke gegevens met betrekking tot u verwerken, met inbegrip van de typen persoonlijke gegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken, de typen derden met wie wij deze delen, en alle rechten die u kunt hebben met betrekking tot dergelijke gegevens.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer u onze website www.jarola.nl bezoekt of wanneer u contact opneemt met ons per mail, telefonisch of via onze accountmanagers voor bijvoorbeeld prijsopgaven, aanvraag offerte, klantensupport, productinformatie. Het is belangrijk dat u onze Privacyverklaring leest samen met andere mededelingen die wij u kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig ervan bewust bent hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken.

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze website of contact op te nemen met ons, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken op de in deze Privacyverklaring beschreven wijze. Uw gebruik van onze website en alle gegevens die u hierbij verstrekt, zijn te allen tijde onderworpen aan deze Privacyverklaring en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de website.

1. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij.

1.1. Gegevens welke rechtstreeks van u wordt verzameld. 
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij u om persoonlijke gegevens vragen om een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren waarom u hebt verzocht. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons verstrekken wanneer u contact opneemt met ons (bijvoorbeeld voor prijsopgaven, aanvraag offerte, klantensupport, productinformatie vragen, enzovoort) of u zich registreert voor een account om onze website te gebruiken.

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt, kunnen met inbegrip zijn van:

Identificatie-/contactgegevens: zoals uw naam, aanspreektitel (aanhef), e-mailadres, telefoonnummers (vast/ mobiel) en fysiek adres (met inbegrip van straat, plaats, provincie, postcode en/of land) en vergelijkbare contactgegevens, zoals o.m. factuuradres, bezorgadres.  Aangevuld met bedrijfs-/organisatienaam, BTW nummer, KvK-nummer, SBI code zover van toepassing voor u.

Registratiegegevens: zoals gegevens die door u worden verstrekt wanneer u zich registreert voor een account om onze website te gebruiken. Het betreft hier de datum van aanmaak van uw account, uw klantnummer, gebruikersnaam, accountwachtwoorden en beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en accounttoegang.

Aankoop-/transactiegegevens: gegevens over aangevraagde offertes, inkooporders die u plaatst en online aankopen welke u doet, orderhistorie. Van klanten met een geregistreerd account houden wij ook informatie bij over vragen om inlichtingen over en bestellingen van onze producten en diensten en gegevens van betalingen aan en van u.

Contractgegevens: details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als productaanbieder, dienstverlener. Gegevens nodig voor onze zakelijke relatie.

Financiële gegevens:  gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, zoals uw bankrekeninggegevens of uw creditkaartgegevens. Creditkaartnummers, vervaldatum en de beveiligingscode van uw betaalinstrument worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders. Deze informatie wordt niet door ons opgeslagen en wordt verwerkt op een beveiligde omgeving door onze Payment Service Provider Ingenico. Ingenico ePayments is een Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gecertificeerde organisatie.

Wanneer u een krediet aanvraagt, verzamelen wij uw informatie om de kredietwaardigheid en kredietdrempels bij kredietinformatiebureaus te evalueren. Alles met als doeleinde om ons in staat te stellen uw aankoop te vergemakkelijken van producten en dienst van ons bedrijf die beschikbaar kunnen zijn op onze website.

Interactiegegevens:  de inhoud van e-mails, berichten (chat, sms, WhatsApp), brieven of telefoontjes naar ons, alsmede feedback en productrecensies die u schrijft, of vragen en gegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning.

Wervingsgegevens: met inbegrip van gegevens die worden ingediend in verband met een sollicitatie voor of vraag om inlichtingen over een vacature.

Marketing- en communicatiegegevens: uw marketingvoorkeuren, persoonsgegevens verstrekt bij invullen van aanvraag- of aanmeldformulieren.

Voor nieuwsbrief inschrijvingen werken wij met een bevestigingsmail. Na de nieuwsbriefinschrijving ontvang u een bevestigingsmail waarin u de inschrijving ongedaan kunt maken. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief stemt u ermee in dat wij uw e-mailadres verwerken, en deze koppelen aan een eventueel bestaand klantaccount. Zo kan het zijn dat uw e-mailadres wordt gekoppeld aan andere klantgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor het segmenteren en personaliseren van onze e-mail nieuwsbrieven.

Sommige cookieontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen, zoals onder meer Clang, Opt-In Monster en Intershop. Voor zover mogelijk en noodzakelijk hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen gesloten ter bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet (in alle gevallen) verantwoordelijk voor wat zij met deze informatie doen, daarvoor verwijzen wij u naar het privacy-beleid van deze partijen.

Cameratoezicht/-beveiliging (CCTV): Een deel van onze verkoopvestigingen zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De CCTV-faciliteiten worden door Wildkamp bewaakt en beheerd. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren ingeval van een vermeend misdrijf of om een incident te onderzoeken.

Wanneer u de verzochte gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij niet staat zijn om uw transactie te voltooien of om u de verzochte dienst te kunnen verlenen.

1.2. Technische website bezoekgegevens die wij over u verzamelen. 
Wij verzamelen bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, met inbegrip van:

  • Gebruiksgegevens: met inbegrip van gegevens over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, het materiaal waartoe u toegang krijgt, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de website, de website vanwaar u bent gelinkt naar onze website, en andere acties die zijn verricht op onze website.

   De tool Opt-in Monster maakt naast cookies ook gebruik van de lokale en sessie-opslag van u als bezoeker in hun browser. Net als bij cookies worden deze voor geen enkel doel extern (derde partij) gebruikt. Ze zijn specifiek voor onze site en maken personalisatie mogelijk op basis van de interactie van uw bezoeker met uw site.
  • Bedrijfsgegevens: Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze website bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Ook gaat het hierbij niet om persoonsgegevens, maar om bedrijfsgegevens.
  • Technische gegevens: zoals uw Internet Protocol-adres (IP), het type, de mogelijkheden en taal van uw browser en uw besturingssysteem.

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website, raadpleegt u onze cookiebeleid op onze website.

1.3. Geolocatiegegevens. 
Wij gebruiken geolocatiegegevens voor bijvoorbeeld het bepalen van uw dichtstbijzijnde vestiging mits u hier gebruik van maakt en toestemming voor geeft. Tevens wordt locatiedata geanonimiseerd gebruikt voor analyse van het gebruik van onze website.

2. Waarom gebruiken wij persoonsgegevens.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons, gebruiken voor doeleinden die met inbegrip zijn van:

2.1. Diensten, transacties en klantenondersteuning.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten te leveren aan u of transacties uit te voeren waarom u hebt verzocht, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van informatie over door u gekochte of anderszins gebruikte producten of diensten van ons bedrijf, het registreren van gekochte producten, het verwerken van productbestellingen, het behandelen van garantieclaims, het vervangen van producthandleidingen, het beantwoorden van verzoeken om klantenservice en het vergemakkelijken van het gebruik van onze website.

2.2. Openen van account en kredietbeheer.
Wij gebruiken uw personeelsgegevens voor uw account, de activering, uw contract en voor mogelijk toekennen van krediet.

2.3. Betalingstransacties 
Wij delen verkregen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties voor ons verwerken of andere financiële diensten verlenen.

2.4. Beheren en beschermen van onze activiteiten en website.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze activiteiten en onze website te beheren en te beschermen, met inbegrip van probleemoplossing, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens.

2.5. Verbeteren van onze activiteiten, website, producten en diensten verbeteren. 
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om activiteitenanalyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen om de kwaliteit van onze activiteiten, website, producten en diensten (met inbegrip van nieuwe producten en diensten) te ontwikkelen en te verbeteren, bijvoorbeeld door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

2.6. Verbeteren van onze activiteiten, website, producten en diensten verbeteren.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om activiteitenanalyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen om de kwaliteit van onze activiteiten, website, producten en diensten (met inbegrip van nieuwe producten en diensten) te ontwikkelen en te verbeteren, bijvoorbeeld door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses, de producten en diensten te identificeren die het best voldoen aan uw behoeften, en de effectiviteit te meten van de advertenties die wij weergeven aan u.

2.7. Marketing en (e-)communicatie.
In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor u, en om op andere manieren met u te communiceren over aanbiedingen, evenementen en nieuws, enquêtes, speciale aanbiedingen en gerelateerde onderwerpen. Voor marketingcommunicatie die via e-mail wordt verzonden, kunt u zich te allen tijde afmelden door de koppeling voor uitschrijven te gebruiken in eender welke e-mail met marketingmateriaal die u van ons ontvangt, of door contact op te nemen met ons via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Afhankelijk van uw land van woonplaats, kunt u zich ook afmelden voor andere typen marketingcommunicatie; neem voor meer informatie contact op met ons via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. 

2.8. Sollicitaties voor een vacature.
In verband met een sollicitatie voor of vraag om inlichtingen over een vacature kunt u ons gegevens over uzelf verstrekken via onze website jobs.jarola.com, zoals een cv, professionele referenties, gegevens over opleiding en werkachtergrond en gegevens over professionele training en certificeringen. Wij en leden van onze groep kunnen deze gegevens gebruiken ten behoeve van tewerkstellingsoverwegingen en zoals anderszins uiteengezet in eender welke aparte privacyverklaring of andere kennisgeving die beschikbaar wordt gesteld in verband met uw sollicitatie.

2.9. Handhaving wet- en regelgeving, geschillen en procesvoering.
Wij verwerken of delen de verkregen persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepassing van of naleving van wet- en regelgeving, waaronder fiscale wetgeving, accounting wet- en regelgeving,  fraudepreventie.
Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken om fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, schendingen van de wet of ander misbruik van website te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.
Wij kunnen uw personeelsgegevens verwerken om potentiële of feitelijke geschillen op te lossen, onze wettelijke rechten te verdedigen, te reageren op gerechtelijke procedures, te reageren op verzoeken van bevoegde (opsporings)instanties en meer in het algemeen om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendomen te beschermen.

Wanneer dit is toegestaan door de wet, kunnen wij de gegevens die wij via onze website verzamelen, combineren met andere gegevens die wij over u in ons bezit hebben (zoals gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten), om u een verbeterde en consistente klantervaring te bieden bij interactie met ons of voor andere doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

3. De rechtsgrond op basis waarvan wij gegevens verwerken.

Wanneer de wet dit vereist, zorgen wij ervoor dat er een rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen is de rechtsgrond als volgt:

a. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die wij verlenen aan u;
b. de verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven, met inbegrip van naleving van de van                  toepassing zijnde wetten, regelgevingen, verzoeken van overheidswege en verzoeken van overheidsinstellingen,                      opsporingsinstanties, rechterlijke bevelen of dagvaardingen;
c. de verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer                opgegeven doeleinden (bijvoorbeeld marketing); of
d. de verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te realiseren, bijvoorbeeld om onze website, producten        en/of diensten te ontwikkelen en te verbeteren ten behoeve van onze klanten.

4. Gegevens anonimiseren.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Geanonimiseerde gegevens worden niet beschouwd als persoonlijke gegevens en zijn bijgevolg niet onderworpen aan deze Privacyverklaring. Wij kunnen voor elk doeleinde geanonimiseerde gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

5. Hoelang wij gegevens bewaren.

De duur van de periode waarvoor wij uw persoonlijke gegevens opslaan, varieert afhankelijk van het doeleinde van de verwerking en de wettelijke vereisten (regels en aanbevelingen uitgegeven Autoriteit Persoonsgegevens, fiscaliteit, accounting richtlijnen, verzekering, personeelsaangelegenheden).

Zolang u klant bent van ons, slaan wij bijvoorbeeld persoonlijke gegevens op die nodig zijn om u producten en diensten te verstrekken of om door u verzochte transacties te vergemakkelijken. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet slaan wij uw persoonlijke gegevens op voor marketingdoeleinden totdat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van verdere direct marketing communicatie.

Als u een sollicitatie voor een tewerkstelling indient via onze website of site gerelateerd aan ons bedrijf, bewaren wij gegevens van uw sollicitatie zoals uiteengezet in de privacyverklaring of andere kennisgeving die in verband met uw sollicitatie aan u beschikbaar wordt gesteld, of zoals de wet dat anderszins vereist.

In alle andere gevallen slaan wij uw persoonlijke gegevens op zolang dat nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, waarna deze worden geanonimiseerd (wanneer de van toepassing zijnde wet dat toestaat), verwijderd of vernietigd.

6. Openbaarmaking van gegevens.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde derden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, met inbegrip van zoals hieronder uiteengezet.

6.1. Onze tot de groep behorende bedrijven.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk delen met onze gelieerde bedrijven en tot de groep behorende bedrijven voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

6.2. Dienstverleners
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het uitvoeren van enquêtes, het verwerken van transacties, het analyseren van onze website en het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van onze activiteiten, website, producten en diensten te verbeteren. Wij eisen van deze dienstverleners dat ze de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermen en uw privacy waarborgen, dit wordt gewaarborgd door een verwerkingsovereenkomst (DPA) met deze partijen.

6.3. Distributeurs, toeleveranciers en andere vertrouwde zakenpartners.
Wij kunnen informatie over uw aankopen verstrekken aan onze zakenpartners van wie u een product of een dienst hebt gekocht, voor leveringsdoeleinden en beschikbaarheid van het product.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden die onze producten distribueren, en andere vertrouwde zakenpartners voor doeleinden die met inbegrip zijn van het voor die derden mogelijk maken om marketingcommunicatie naar u te verzenden. Dergelijk delen van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen. 

6.4. Openbaarmaking in verband met transacties.
In verband met bepaalde transacties kunnen wij sommige van of al uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en vervoers-,koeriersbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie.

6.5. Openbaarmakingen in verband met overnames of afstotingen.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het Bedrijf om strategische of andere zakelijke redenen beslist om activiteiten in sommige landen te verkopen, te kopen, af te stoten, te fuseren of anderszins te reorganiseren. Wij kunnen gegevens die wij over u bijhouden, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk openbaar maken om over te gaan tot de onderhandeling of voltooiing van een fusie, overname, afstoting of verkoop van alle of een deel van de activa van het Bedrijf.

6.6. Openbaarmaking om andere redenen.
Wij kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken als de wet dat vereist of toestaat of wij te goeder trouw menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om wettelijke vereisten of de aan ons betekende instelling van een juridische procedure na te leven, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen of om in het geval van dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van een individu te beschermen.

7. Internationale algemene doorgiften.

In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw Persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte, zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om de garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen.

8. Beveiliging.

Wij zetten ons in om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking die of dat onbevoegd is, met inbegrip van implementatie van de beveiligingsmaatregelen die mogelijk vereist zijn door de van toepassing zijnde wet. Wel is het zo dat geen enkel informatiesysteem 100% veilig kan zijn en wij dus niet de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die u naar de website doorzendt, via netwerken waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van internet en draadloze netwerken.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens hangt ook af van u. Wanneer wij u een gebruikers-id en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot onze website, bent u ervoor verantwoordelijk om die inlogreferenties vertrouwelijk te houden en deze niet aan anderen te onthullen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren.

Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens uw bezoek aan onze website u naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de praktijken van websites van derden.

9. Uw rechten.

U kunt bepaalde rechten hebben met betrekking tot persoonlijke gegevens over u die worden verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons. Als u een inwoner van de EER bent, kunnen de hieronder beschreven rechten op u van toepassing zijn. Voor andere gebruikers zijn de rechten die op hen van toepassing zijn, afhankelijk van de wetten van hun land van woonplaats. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet vergemakkelijken wij uw uitoefening van de rechten die op u van toepassing zijn.

9.1. Toegang
U kunt het recht hebben op inzage, toetsing en correctie van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons. In sommige gevallen kunt u dat doen door te gaan naar de pagina waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt ons helpen om de juistheid van uw gegevens te handhaven door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen op het gebied van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres. 

9.2. Bezwaar
U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde type verwerkingsactiviteiten van ons bedrijf betreffende uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van activiteiten waarbij wij steunen op een gerechtvaardigd belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken of waarbij wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing.

In sommige gevallen kunnen wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in welk geval wij niet verplicht zijn om gehoor te geven aan uw verzoek.

9.3. Wissing
U kunt het recht hebben om te verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

9.4. Beperking
U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt betwist.

9.5. Gegevensoverdraagbaarheid
U kunt het recht hebben om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te ontvangen en te hergebruiken. Dit staat bekend als het recht op gegevensoverdraagbaarheid en vereist van ons waar van toepassing dat wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verhuizen, kopiëren of doorgeven naar u of (waar technisch haalbaar) een door u gekozen derde zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid ervan. 

9.6. Toestemming
Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u het recht hebben om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met ons via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring of door in het geval van e-mailmarketing gebruik te maken van de koppeling voor uitschrijven in een van onze marketinge-mails.
Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van verwerking tot op dat moment.

Wij reageren op verzoeken van u om uw rechten uit te oefenen binnen de door de wet vereiste termijnen. Wanneer de wet dit toestaat, kunnen wij kosten in rekening brengen om uw verzoek te uit te voeren. Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact op met ons via de contactgegevens die worden uiteengezet aan het einde van deze Privacyverklaring. Wij kunnen stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat wij actie ondernemen in reactie op een verzoek. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens de wet inzake gegevensbescherming niet naleeft, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de autoriteit in uw jurisdictie die belast is met het toezicht op de naleving van de wet inzake gegevensbescherming. Wij zouden het echter op prijs stellen als wij de kans krijgen om in te gaan op uw bekommernissen. Mocht u een klacht hebben, neem dan gerust contact op met ons.

10. Gegevens minderjarigen.

Wij verzamelen niet bewust gegevens van minderjarigen en targeten of richten onze website niet op minderjarigen. De betekenis van “minderjarigen” is onderworpen aan de wetten en regelgevingen in de jurisdictie van waar u zich bevindt.

11. Koppelingen naar andere websites.

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die websites, producten en diensten, hun beleid of hun verzameling of andere verwerking van uw persoonlijke gegevens. De praktijken van die derden met betrekking tot gegevens die via hun websites, producten of diensten worden verzameld, worden beheerst door hun eigen privacy beleid. U kunt het privacy beleid van die derden naar eigen inzicht en behoefte raadplegen.

12. Contact opnemen met ons.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze omgang met uw persoonlijke gegevens, een klacht wilt indienen, kunt u het algemene contactformulier gebruiken, dat u kunt vinden op onze website door gebruik te maken van de volgende link: www.jarola.com/klantenservice/contact of door volgende mailadres te gebruiken: avg@jarola.com. Uw schriftelijke reactie kan ook gestuurd worden naar Jarola Sales B.V. t.a.v. Compliance Officer, Postbus 93, 7700 AB Dedemsvaart.

Wij verwerken uw vraag, verzoek of klacht binnen 14 werkdagen en streven ernaar om te komen tot een bevredigende oplossing. 

13. Wijziging Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan de Privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2021.


-----------


Cookiesbeleid en vergelijkbare technologieën

1. Wat is een cookie? 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

2. Waarom een cookie? 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Met behulp van cookies kan een bezoeker bij ons bijvoorbeeld automatisch inloggen, en worden uw voorkeuren betreft bijvoorbeeld locatie- en taalinstellingen onthouden en helpen ons om de bruikbaarheid en prestaties van onze website en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren.  U kunt cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website en webwinkel negatief beïnvloeden. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

Onze website kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens, ook wel single-pixel GIFs genoemd, die het voor ons mogelijk maken om het aantal gebruikers te tellen dat specifieke pagina’s heeft bezocht. Wij kunnen webbakens opnemen in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend en dat er op basis ervan actie is ondernomen.

3. Belangrijke informatie over cookies omtrent uw persoonlijke gegevens.

Het gebruik van cookies is veilig. Er wordt geen tot een persoon herleidbaar profiel van u opgebouwd.
Cookies zullen nooit uw telefoonnummer of e-mailadres opslaan.
Er zullen nooit e-mail- en telemarketingacties plaatsvinden als het gevolg van cookies.

Sommige cookieontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen, zoals onder meer Clang, Opt-In Monster en Intershop. Voor zover mogelijk en noodzakelijk hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen gesloten ter bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet (in alle gevallen) verantwoordelijk voor wat zij met deze informatie doen, daarvoor verwijzen wij u naar het privacy-beleid van deze partijen.

4. Uw toestemming.

Bij uw bezoek aan onze website vragen wij u toestemming voor het opslaan en gebruiken van cookies.

5. Categorieën van cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken.

Cookies of vergelijkbare technologieën die op onze website kunnen worden gebruikt, kunnen qua type worden ondergebracht in een van vier categorieën: Strikt noodzakelijk, prestaties, functionaliteit en profiel, en advertenties.

a) Strikt noodzakelijke cookies.
Deze cookies zijn essentieel aangezien ze u in staat stellen om onze website te bezoeken en de functies ervan te gebruiken, en dan vooral in verband met het zoeken naar informatie en het plaatsen van bestellingen. Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten niet worden verleend. Deze cookies vergaren geen gegevens over u die zouden kunnen worden gebruikt voor marketing of om te onthouden waar op internet u bent geweest. Een voorbeeld van een strikt noodzakelijk cookie is een “winkelwagencookie”, dat wordt gebruikt om de producten te onthouden die u wilt kopen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelwagen of verder gaat naar de kassa.

Type cookie         

 

Naam van cookie

 

Doel van cookie

 

Tracker

Google Tag Manager

Geeft de mogelijkheid om website tags te beheren via de Google Tag Manager interface


b) Analytische en prestatiecookies.
Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u het vaakst gaat en of u foutberichten krijgt van bepaalde pagina’s. Deze cookies verzamelen gegevens die worden gebruikt om de manier waarop onze website werken te verbeteren. Zonder deze cookies kunnen wij niet leren hoe onze website presteert en kunnen wij geen relevante verbeteringen aanbrengen die uw browse-ervaring kunnen verbeteren. Voorbeelden van prestatiecookies die door onze website worden gebruikt, zijn met inbegrip van Google Analytics en Adobe Analytics (zie verdere bespreking hieronder).

Type cookie

 

Naam van de cookie

 

Doel van de cookie

 

Website Analytics Tracker

 

Google Analytics

Geeft informatie over de gebruikers van onze website. Zoals de leeftijd, het geslacht en de interesses, op een anoniem niveau, zonder dat dit te herleiden is op een persoon.

Website Analytics Tracker

Visual Website Optimizer

Voor beter inzicht in het gebruikerservaring op onze website en input voor verbeteringen op de website.

Website Analytics Tracker

Hotjar

Voor beter inzicht in het gebruikerservaring op onze website en input voor verbeteringen op de website.

Website Analytics Tracker

Leadinfo

De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen.


c) Functionaliteit- en profielcookies.
Deze cookies maken het voor onze website mogelijk om door u verstrekte gegevens op te slaan, zoals uw taalvoorkeuren voor een site, en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze website. Ze onthouden bijvoorbeeld uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel. Ze zorgen er ook voor dat uw ervaring bij het gebruik van de website en onze marketinginspanningen relevant zijn voor u. Ze kunnen ook worden gebruikt om door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog. Deze cookies worden niet gebruikt om uw browseactiviteit op andere websites bij te houden.

Zonder deze cookies kan een website eerder door u gemaakte keuzes niet onthouden of uw browse-ervaring niet personaliseren. Wij gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw taalvoorkeuren op te slaan, wat het voor ons mogelijk maakt om u zoekresultaten voor producten in de juiste taal te presenteren, en wij gebruiken een cookie om uw keuze op te slaan bij het verschijnen van de cookie-informatiebanner die wij weergeven op onze website. Dit cookie helpt ons om uw keuze bij het verschijnen van de cookie-informatiebanner te onthouden wanneer u vervolgens de site bezoekt waar u uw keuze bij de banner hebt gemaakt, en andere sites van ons bedrijf  met hetzelfde domein of hetzelfde hoofddomein bezoekt.

Type cookie

 

Naam van de cookie

 

Doel van de cookie

 

Functionele cookie

pgid-Jarola-jarola_channel_b2b-Site, SecureSessionID-, sid, cc-

Deze cookies zorgen ervoor dat de site werkt zoals u gewend bent. Ze zorgen dat u kunt inloggen in uw account zonder dat u steeds uw inloggegevens opnieuw moet invoeren. Informatie inzien en bestellingen plaatsen gaat zo een stuk makkelijker. Deze cookies zijn ook nodig om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden, uw persoonlijke voorkeuren te onthouden en veilige betalingen te verrichten.

Functionele cookie

_omappvp, _omappvs

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster, voor het maken van onderscheid tussen nieuwe en terugkerende bezoekers.

Functionele cookie

om-interaction-cookie, omGlobalInteractionCookie:

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster, om te bepalen of u als bezoeker al eens interactie hebt gehad met één van onze campagnes. Als dat het geval is, wordt de campagne niet opnieuw aan u vertoond. Dit cookie staat ingesteld op 30 dagen.

Functionele cookie

om-{id} / om-{campaignSlug}, omSeen-{campaignSlug}, om-success-{id}, omSuccess-{campaignSlug}, om-{id}-closed, omSlideClosed-{campaignSlug}

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster en worden gebruikt om te bepalen of een bezoeker interactie heeft gehad met een campagne-ID van {id} / {campaignSlug} op onze site. Interactie kan hierbij zijn: het te zien krijgen van de campagne, het succesvol aanmelden van de campagne of het sluiten van de campagne.

Functionele cookie

om-succes-cookie, omSuccessCookie

Deze cookies worden geplaatst door Opt-in Monster en worden gebruikt om te bepalen of een bezoeker zich met succes heeft aangemeld voor een campagne. Standaard ingesteld op 365 dagen.

Naast cookies maakt Opt-in Monster ook gebruik van de lokale en sessie-opslag van u als bezoeker in hun browser. Net als bij cookies worden deze voor geen enkel doel extern (derde partij) gebruikt. Ze zijn specifiek voor onze site en maken personalisatie mogelijk op basis van de interactie van uw bezoeker met uw site.

 • omSessionStart: wordt gebruikt om de huidige sessietijd van bezoekers te bepalen. Verloopt met de sessie.
 • omSessionPageviews: wordt gebruikt om het aantal pagina's te bepalen dat een bezoeker heeft gezien tijdens zijn browsesessie op onze site. Verloopt met de sessie.
 • omFoldersSeen: gebruikt om de mappen te bepalen met campagnes die door een bezoeker zijn gezien.
 • omFoldersOptin: wordt gebruikt om de mappen te bepalen met campagnes die zijn aangemeld door een bezoeker.
 • omFoldersClosed: wordt gebruikt om de mappen te bepalen met campagnes die zijn gesloten door een bezoeker.
 • omLastSeen: wordt gebruikt om te bepalen wanneer een specifieke bezoeker voor het laatst op onze site is gezien.
 • omVisitsFirst: wordt gebruikt om pagina-, verwijzer- en tijdstempelgegevens vast te houden voor wanneer een specifieke bezoeker onze site voor het eerst heeft bezocht.
 • omBezoeken: gebruikt om de reisgegevens van een specifieke bezoeker op onze site vast te houden.

d) Advertentiecookies en vergelijkbare technologieën.
Deze cookies of vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om de tijden dat u een advertentie ziet te beperken en ook om de effectiviteit van de advertentiecampagne te helpen meten. Deze cookies kunnen uw bezoeken aan andere websites bijhouden. Zonder deze cookies of andere technologieën zijn online advertenties die u tegenkomt, minder relevant voor u en uw interesses.

Type cookie

 Naam van de cookie

 Doel van de cookie

 

Advertising Tracker

Doubleclick

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Bing Ads

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Google AdWords Conversion

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Facebook Custom Audience (pixel)

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Google Dynamic Remarketing

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

Google Adwords User Lists

Het tonen van relevante/gepersonaliseerde advertenties

Advertising Tracker

GA Audiences

Om opnieuw met gebruikers in contact te komen en hen relevante content en aanbiedingen te kunnen tonen.

6. Uw cookievoorkeur instellen.

U kunt via een cookie-informatiebanner bij uw eerste gebruik van onze website worden gevraagd om uw toestemming te geven voor ons gebruik van cookies zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Gewoonlijk kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen van uw browser aan te passen om cookies te weigeren of uit te schakelen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u niet in staat bent om de functies van onze website of andere websites die u bezoekt, volledig te ervaren.

7. Ons gebruik van webanalyses.

Wij gebruiken gangbare webanalyses om bezoeken aan onze website bij te houden. Deze analyses worden geleverd door Google Analytics, Hotjar en Visual Website Optimizer (“Webanalyseproviders”).

De gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres), worden doorgezonden naar en opgeslagen door onze Webanalyseproviders op hun servers. De Webanalyseproviders gebruiken die gegevens ten behoeve van het evalueren van uw gebruik van onze website, het samenstellen van rapporten over websiteactiviteit voor website-exploitanten en het verlenen van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De Webanalyseproviders kunnen die gegevens ook doorgeven aan derden wanneer de wet vereist dat ze dat doen of wanneer dergelijke derden de gegevens namens hen verwerken. 

Door deze instructies te volgen, kunt u zich afmelden voor webanalyses van Google of Facebook of anderszins regelen hoe deze technologieën worden gebruikt wanneer u onze sites bezoekt:

Koppeling voor het afmelden voor Google Analytics

Koppeling voor het afmelden van HotJar

Koppeling naar privacy instellingen op Facebook (u moet ingelogd zijn bij uw account)

Koppeling naar afmelden van Leadinfo

8. Niet bijhouden.

Sommige webbrowsers kunnen signalen van het type “Niet bijhouden” doorzenden naar de website  waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in de manier waarop webbrowsers deze functie inbouwen en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat die signalen worden doorgezonden of is het zelfs niet altijd duidelijk of ze zich ervan bewust zijn. Wij ondernemen momenteel geen actie in reactie op die signalen.

9. Wijziging Privacyverklaring.

Wij kunnen het cookiebeleid wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan het cookiebeleid.

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2021.

[1] In het document ook aangeduid als Jarola, bedrijf, wij, ons of onze.